Voimalaitokset

On-site koneistuslaitteillamme ja osaavalla ammattihenkilöstöllä voidaan suorittaa vaativia koneistustöitä säästäen aikaa ja kustannuksia. Koneistuspalvelujamme käyttävät niin vesi-, lämpö- kuin ydinvoimalaitoksetkin.

PK-Tekniikka pinnoittaa voimalaitosten ja muun prosessiteollisuuden tarvitsemat kulumista ja korroosiota kestävät kohteet. Pinnoitukset tehdään asiakkaan luona nopeasti ja tuotantoa mahdollisimman vähän häiritsemättä. Pinnoituksessa käytetään termistä ruiskutusta, joka on ruiskutusmenetelmä, jossa kiinteä lisäaine sulatetaan ja ruiskutetaan hienorakeisena sumuna suurella nopeudella esikäsiteltyyn pintaan, johon näin muodostuu kestävä pinnoite.

Voimalaitosten kattiloiden sivuseinät, katot, nuohousaukkojen ympäristöt ja tulistimien putket joutuvat käytössä alttiiksi voimakkaalle eroosio- ja korroosiokulumiselle. Yliopistojen ja materiaalien valmistajien kanssa yhteistyössä kehitetyt termiset pinnoitteet pidentävät näiden kuluvien osien käyttöikää oleellisesti. Pinnoitteet kestävät hyvin eroosio- ja korroosiokulumista ja soveltuvat myös erittäin korkeisiin käyttölämpötiloihin. Pinnoitevalikoimamme on laaja ja jatkuvan tuotekehityksen myötä takaavat pinnoitteen toimivuuden ääriolosuhteissa loistavasti.

Referenssikohteissa suoritettuja pinnoitus- ja koneistustöitä:

  • Labyrinttiurien koneistukset lämpövoimalaitoksille
  • Laakeripintojen ruiskutukset vesivoimalaitoksille
  • Venttiilien tiivistepintojen koneistukset lämpövoimalaitoksille
  • Turbiinin sisäpuolisia koneistuksia lämpövoimalaitoksille
  • Solukkeiden reikien koneistuksia vesivoimalaitoksille
  • Putkiyhteiden hitsausseevien koneistuksia ydinvoimalaitoksella